Shalom Spain 2022

13-01-15-TOLEDO-RED-JUDERIAS-Panel-B-TelAviv-70x50cm-pts6yzaiz5x9qp51z2yuqfwe29fumfhuu5n8bf22mk

רשת הרובעים היהודים של ספרד

שבילים היסטוריים בספרד
רשת הרובעים היהודים של ספרד הינה עמותה שמטרתה העיקרית היא לשמר ולהפיץ את המורשת התרבותית וההיסטורית של יהדות ספרד. מורשת אשר הטביעה את חותמה ועד היום השפעתה ניכרת בספרד הנוכחית.

אבילה, ברצלונה, קסרס, קלהורה, קורדובה, אסטלה ליזארה, הרבס, חאאן, ליאון, לוסנה, מונפורטה דה למוס, אוביידו, פלסנסיה, ריבדביה, סגוביה, טרזונה, טולדו וטודלה הן הערים הלוקחות חלק ברשת ושימרו את הרובע היהודי שלהם ומשחזרים את הידע על אורח חיי המשפחות היהודיות שהיו באזור. היסטוריה נסתרת שנחשפת לאחר חמש מאות שנה ומוכנה כעת להתגלות על ידי המבקרים.

אל תחמיצו את ההזדמנות לבקר בספרד דרך הערים ברשת שלנו ולגלות מתחמים מימי הביניים ומורשת אדריכלית, בנוסף לתרבות והמסורות של הקהילות היהודיות של ימי הביניים.

NIAPS MOLAHS

רשימת משתתפים 2202

מאורגן ע"י:

בשיתוף עם: