Shalom Spain

דף ראשי > משתתפים > טור אספנייה

טוראספנייה

משרד התיירות הספרדי, המוכר בשמו טוראספנייה הינו גוף ציבורי הכפוף למשרד האנרגיה, התיירות והמסחר, ואחראי על שיווק ספרד כיעד לטיולים ברחבי העולם, באמצעות 33 משרדים הפזורים ברחבי העולם.

המשימה העיקרית של המשרד היא יצירת ערך עבור ענף התיירות באמצעות טכניקות שיווק והגברת מודעות תיירותית, שמטרתה לשפר את הרווחיות של התיירות בינלאומית הפוקדת את ספרד.

משרד התיירות הספרדי ברומא הוא האחראי על ניהול וקידום של ספרד כמותג ויעד בשוק הישראלי.

רשתות חברתיות